Главная страница

Програма

Міністерство культури україни київський національний університет культури І мистецтв
Програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри готельно-ресторанного бізнесу
  Fesenko_Programa_DEK_GRS_4_kurs_14-15   293 Kb. #210

Програма державної атестації для студентів напряму підготовки 020105
Державною екзаменаційною комісією вищого закладу освіти з даного фаху, затвердженою Міністерством освіти і науки України, після виконання студентами у повному обсязі навчального плану
  Програми ДЕК бак. 13   428.5 Kb. #326

Програма державної атестації для студентів спеціальності 02010501
Державною екзаменаційною комісією вищого закладу освіти з даного фаху, затвердженою Міністерством освіти і науки України, після виконання студентами у повному обсязі навчального плану
  Програма МДК   133 Kb. #427

Програма державної атестації для студентів спеціальності 020100
Державною екзаменаційною комісією вищого закладу освіти з даного фаху, затвердженою Міністерством освіти і науки України, після виконання студентами у повному обсязі навчального плану
  Прога держ Екзамена   0.68 Mb. #449

Програма державної атестації для студентів спеціальності 02010501
Державною екзаменаційною комісією вищого закладу освіти з даного фаху, затвердженою Міністерством освіти і науки України, після виконання студентами у повному обсязі навчального плану
  Програма ДЕК 5 курс МДК   133 Kb. #686

Програма комплексного державного кваліфікаційного іспиту для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Туризм" здійснюється Державною екзаменаційною комісією Київського національного університету культури і мистецтв, затвердженою Міністерством культури України, після виконання студентами напряму підготовки 140103 "Туризм" навчального плану в повному обсязі
  Програма ДЕК бакалавр 2012   246.5 Kb. #726

Програма "трансформація гуманітарної освіти в україні"
У посіб­никові подаються загальні і конкретні рекомендації з нейтралізації конфлікту, раціональної поведінки у конфлікті, а також питання та за вдання з метою полегшення засвоюваності матеріалу, список оекоменп ваної літератури. Глосарій є лаконічним тлумачним словником
  А.Т Ішмуратов. Конфлікт і згода   1.85 Mb. #853

Навчання системі мови
Вимова відпрацьовується на матеріалі текстів для читання, у спеціальних фонетичних вправах і при виконанні лабораторних робіт
  Metodichka_po_angl_yaz_aspirantura   83 Kb. #936

Програма державної атестації для студентів спеціальності 02010501
Державною екзаменаційною комісією вищого закладу освіти з даного фаху, затвердженою Міністерством освіти і науки України, після виконання студентами у повному обсязі навчального плану
  Програма ДЕК 5 курсДЗУ   236.5 Kb. #1060

Програма для студентів університету зі спеціальності " Правознавство "
Вона надає необхідні логічні засоби для точного виразу наших думок, які підвищують ефективність розумової діяльності в будь-якій зі сфер її застосування, особливо коли мова йде про правове пізнання
  Печеранський. Логіка   439 Kb. #1185

Програма державної атестації для студентів спеціальності 02010501
Державною екзаменаційною комісією вищого закладу освіти з даного фаху, затвердженою Міністерством освіти і науки України, після виконання студентами у повному обсязі навчального плану
  Програма ДЕК 5 курсДЗУ (1)   209 Kb. #1360

Програма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань 0202 „Мистецтво" напрям підготовки 020202 „Хореографія"
Творчий конкурс з фаху «Хореографія» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Хореографія», спеціалізації: «народне хореографічне мистецтво», «бальне хореографічне мистецтво», «класичне хореографічне мистецтво», «сучасне хореографічне мистецтво»
  Бальна хореографія   34.5 Kb. #1541

Програма комплексного державного іспиту спеціальності
Програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри готельно-ресторанного бізнесу 05 січня 2012р., протокол №7
  Програма ДЕК_ГРС_5 курс_Спеціаліст_2011-2012   181 Kb. #1566

Програма навчальної дисципліни київ 2015 Історія політичних та правових вчень
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Історія політичних і правових вчень» та основні теми для вивчення. Подано плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, наведено перелік літературних джерел
  Програма_РПНД_Історія політичних і правових вчень_Рахнянська Т.   340 Kb. #1567

Програма для студентів університету зі спеціальностей " Музичне мистецтво ", "
Опис дисципліни та її предмета. «Філософія» належить до циклу соціально-гуманітарних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Викладається для студентів усіх напрямів підготовки на другому курсі в обсязі 108 год. (3 кредити), завершується іспитом
  Rob_programa_z_filosofiyi   399 Kb. #1804


  1   2   3

написать администратору сайта