Главная страница
Навигация по странице:

 • Заняття№1 Національні інформаційні ресурси України у мережі Інтернет

 • Інформаційні ресурси архівів у мережі Інтернет

 • Бібліотечно-бібліографічні ресурси мережі Інтернет

 • Заняття№2 Оцінювання характеристик джерел інформації

 • Заняття№3 Підготовка інформаційно-аналітичного огляду конкретної галузі (джерелознавчий бібліографічний огляд)

 • Конспект лекцій І практичних занять Київ2008 зміст вступ


  Скачать 262.78 Kb.
  НазваниеКонспект лекцій І практичних занять Київ2008 зміст вступ
  Дата07.10.2018
  Размер262.78 Kb.
  Формат файлаdocx
  Имя файла5512b8edee636a1a258223406ca90851.docx
  ТипКонспект
  #65040
  страница1 из 3
    1   2   3

  ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКМЙ УНІВЕРСИТЕТ»

  Матвієнко О.В.

  Інформаційні ресурси економічної діяльності
  Конспект лекцій і практичних занять

  Київ-2008
  ЗМІСТ
  Вступ

  Заняття №1 Національні інформаційні ресурси України у мережі Інтернет

  Заняття №2 Оцінювання характеристик джерел інформації

  Заняття №3 Підготовка інформаційно-аналітичного огляду конкретної галузі (джерелознавчий бібліографічний огляд)

  Заняття №4 Оцінювання рейтингів представників еліти (ділової, наукової, політичної) за формальними характеристиками публікацій

  Заняття №5 Моніторинг згадувань об’єктів (подій) у мережі Інтернет

  Заняття №6 Інформаційне забезпечення кадрового менеджменту

  Заняття №7 Експертне оцінювання характеристик інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет

  Заняття №8 Аналіз організаційного середовища. Структура інформаційних потоків організації

  Заняття №9 Організація діяльності відділу управління інформаційними ресурсами

  Заняття №10 База даних Інтернет-ресурсів (за предметними галузями)

  Заняття №11 Аудит комунікативної політики організації (на основі ресурсів мережі Інтернет)

  Висновок

  Перелік використаної літератури
  Вступ

  Інформаційні ресурси є основою, на якій ґрунтується інформаційно-аналітична діяльність. Знання формування та використання інформаційних ресурсів, особливо електронних є основою для сучасного інформаційного забезпечення споживачів. Сучасне суспільство, в життя якого все більше впроваджуються новітні інформаційні технології, вже не може забезпечувати ефективне економічне зростання без використання інформації, перш за все в економічній діяльності. Отримання теоретичних знань та набуття практичних навичок у процесах формування, зберігання та використання інформаційних ресурсів є необхідною умовою кваліфікаційної характеристики сучасного документознавця – інформаційного аналітика. «Інформаційні ресурси економічної діяльності» є фаховою дисципліною для підготовки фахівців зі спеціальності "Документознавство та інформаційно-аналітична діяльність”. Вона дає теоретичні та практичні знання з питань формування та використання інформаційних ресурсів в економічній сфері. Мета навчальної дисципліни – надати цілісне теоретичне уявлення та практичні знання про інформаційні ресурси економічної діяльності, сформувати практичні навички обробки економічної інформації.

  Завдання курсу:


  • Надати знання для теоретичного представлення про систему інформаційних ресурсів інформаційної діяльності як об’єкт дослідження.

  • Висвітлити основні етапи формування створення, збереження та використання системи інформаційних ресурсів як цілісного явища.

  • Розглянути основні сучасні методи здобування економічних знань на основі інформаційних ресурсів.

  • Надати теоретичні практичні знання щодо інформаційних ресурсів глобальної світової мережі Інтернет та ознайомити з сучасними методами пошуку економічної інформації в мережі Інтернет.

  • Означити проблеми та надати теоретичні і практичні знання щодо побудови систем технічного захисту інформаційних ресурсів економічної діяльності.

  • Надати практичні знання щодо використання інформаційних ресурсів в економічній діяльності

  • Дати характеристику конкретних інформаційних ресурсів у конкретних інформаційних системах, в тому числі в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації та системі НТІ загалом.

  Знання та уміння студентів


  Студент повинен знати: джерела пошуку економічної інформації, її характеристики, сучасні технологічні процеси інформаційного забезпечення економічних процесів, технології підготовки і опрацювання інформаційно-аналітичних матеріалів в економічній і науково-технічній сферах.

  Студент повинен вміти:

  У результаті освоєння дисципліни у студентів формуються практичні навички, необхідні для:

  • проводити пошук та аналіз інформаційних ресурсів економічної діяльності , представлених у мережі Інтернет;

  • застосувати у практичній роботі методи та системи добування знань з інформаційних ресурсів економічної діяльності;

  • визначати принципи та основи побудови конкретних інформаційних систем в сфері економіки;

  • застосувати отримані знання при використанні систем технічного захисту інформаційних ресурсів економічної діяльності;

  • ефективно використовувати інформаційні ресурси науково-технічної і економічної інформації;

  Місце дисципліни у структурно-логічній схемі:

  Теоретичні питання дисципліни розкриваються на лекціях, закріплюються на практичних заняттях та в процесі самостійної роботи студентів. Практичні заняття надають можливості використовувати знання, здобуті на лекціях.
  Заняття№1

  Національні інформаційні ресурси України у мережі Інтернет
  Урядова та парламентська інформація у мережі Інтернет

  Подання органами державної влади інформації у мережі Інтернет є одним найбільш дієвих способів взаємодії влади і суспільства. Сайт органу державної влади є відкритим і загальнодоступним інформаційним ресурсом, використання якого здійснюється безоплатно, однак, сайт може містити також інформацію обмеженого доступу.

  До сайта органу державної влади висуваються певні вимоги:

  ­ представлення інформації про орган влади, його місцезнаходження, наявність контактної інформації, визначення умов і форм використання матеріалів сайта;

  ­ забезпечення цілодобового контролю за працездатністю сайта;

  ­ з метою запобігання створенню нерівних умов для різних користувачів для доступу до сайта не повинні пред’являтись завищені вимоги до апаратного і програмного забезпечення;

  ­ дотримання принципу поваги до практики інформаційного обміну у мережі Інтернет (відсутність відповідей на звертання громадян і організацій є неприйнятною практикою);

  ­ обмеження на сайті органу державної влади інформації, джерелом якої виступають треті особи (у випадку, якщо така інформація наявна, орган влади повинен визначити межі своєї відповідальності за її повноту і достовірність);

  ­ кожен електронний документ повинен мати власну унікальну адресу, має публікуватись інформація про дату його розміщення, а також забезпечуватись довготривале зберігання оновлюваної інформації;

  ­ розміщення інформації про умови використання сайта.

  Пошук урядових ресурсів України доцільно починати з урядового порталу України (http://www.kmu.gov.ua). Повний список адрес серверів парламентів світу представлений на сайті Міжпарламентського союзу (www.ipu.org/english/parlweb.htm).

  Пошук парламентської інформації України - з сайту Верховної Ради України (www.rada.kiev.ua).

  Інформаційні ресурси архівів у мережі Інтернет

  Архіви зберігають найрізноманітніші види документів з усіх сфер суспільної і особистої діяльності: управлінську документацію, документи особового походження, картографічні документи, науково-технічну документацію, кіно-, фото-, фоно-, відедокументи, документи церковних конфесій тощо.

  Метою функціонування сайтів архівних установ є популяризація архівної справи, розширення доступу громадян і організацій до архівних матеріалів, надання інтерактивних послуг, висвітлення діяльності архівних установ, висвітлення змісту періодичних видань з архівної справи. Сайти архівів виконують такі функції: надання для широкого кола користувачів науково-довідкового апарату архівів, інформування про діяльність архівних закладів, надання інформації про склад і зміст архівних документів, подання законодавчої, нормативної та методичної бази функціонування архівних установ, висвітлення змісту публікацій (з повними текстами) з архівної справи.

  Пошук інформації, яка надається архівами України, можна починати з порталу “Архіви України” ( http://www.archives.gov.ua/).

  Бібліотечно-бібліографічні ресурси мережі Інтернет

  У мережі Інтернет представлено значну кількість бібліотечнобібліографічних інформаційних ресурсів як у вигляді бібліотечної реклами, так і з власне бібліографічною інформацією, яка міститься у електронних каталогах. Крім цього, бібліографічна інформація розташовується на серверах наукових і освітніх закладів, які представляють доступ до своєї наукової продукції – періодичним виданням у електронній формі, при чому як на бібліографічному рівні, так і на повнотекстовому.

  Бібліографічна інформація може надаватись також серверами видавництв та книготорговельних організацій, спеціальними службами, які забезпечують рефератами або анотаціями журнальних статей та інших друкованих матеріалів та ін.

  Сайт найбільшої бібліотеки України – Національної бібліотеки України м.В.В.Вернадського (www.nbuv.gov.ua), який містить гіперпосилання на провідні бібліотеки світу і України.

  Мета роботи: опанувати пошук національних інформаційних ресурсів України, представлених у мережі Інтернет.
  Хід роботи:

  1. Ознайомитись з урядовими, парламентськими, архівними та бібліотечними ресурсами мережі Інтернет за наведеними адресами порталів.

  2. Проаналізувати представлені ресурси. Порівняти склад і структуру інформаційних ресурсів, до яких надається доступ. Скласти порівняльну таблицю (поставити знаки + та -).
  Таблиця

  Тип (назва) ресурсу, web-адреса

  Доступ до електронного каталогу або пошук по сайту

  Доступ до повних текстів електронних документів

  Посилання на інші інформаційні ресурси мережі Інтернет


  3. Оформити звіт.
  Заняття№2

  Оцінювання характеристик джерел інформації
  Загальні відомості

  Можливість і ефективність використання інформації обумовлена показниками її якості, серед яких репрезентативність, змістовність, достатність, доступність, актуальність, своєчасність, точність, достовірність.

  Джерелами інформації є передбачені або встановлені Законом носії інформації: документи та інші носії інформації, які являють собою матеріальні об'єкти, що зберігають інформацію, а також повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи.

  За періодичністю видання поділяють на:

  ­ неперіодичне - виходять одноразово, їх повторення заздалегідь не передбачено (книги обсягом більше 48 сторінок, брошури від 4 до 48 сторінок, матеріали конференцій);

  ­ періодичне видання – видання, що виходять через певні проміжки

  часу, має заздалегідь визначену щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом.

  Інформаційні ресурси мережі Інтернет використовуються у інформаційному забезпеченні з метою узагальнення наявних підходів і складання системного уявлення про предмет дослідження. Мережовим інформаційним ресурсам притаманні такі недоліки:

  ­ неповнота, фрагментарність;

  ­ неактуальність (поповнення і оновлення відбуваються епізодично, може бути представлена застаріла і неточна інформація);

  ­ необов’язковість (ресурс може з’являтись і зникати, для періодичних – затримуватись з виходом, перестати підтримуватись та ін.).

  До джерел інформації пред’являються такі вимоги:

  ­ оперативність – поява і розповсюдження інформації у короткі терміни;

  ­ повнота – наявність всіх найбільш суттєвих даних, які характеризують предмет повідомлення у всіх можливих аспектах;

  ­ новизна – наявність максимальної кількості нових відомостей, не відомих раніше;

  ­ достовірність – наявність мінімуму викривлень (спотворень) порівняно з реально одержаними результатами або фактичним станом справ;

  ­ стислість – властивість інформації бути представленою у мінімальному знаковому обсязі з максимальним збереженням змісту.
  Хід роботи:

  1. Визначити відносну цінність різних джерел інформації з точки зору їх використання у системі інформаційного забезпечення управління. Провести експертне опитування стосовно того, якою мірою різні види джерел інформації задовольняють вимогам оперативності, повноти, новизни, достовірності, стислості (використовується 5-бальна шкала оцінювання).

  2. Таблиця заповнюється кожним студентом як експертом
  Таблиця 1

  Вимоги


  Види джерел

  Засоби

  масової

  інфор-

  мації

  Періодична

  література


  Непе-

  ріодична

  література


  Рекламна

  документа-

  ція


  Інтернет


  Урядові

  та відомчі

  акти,

  закони

  Конфере-

  нції,

  наради


  Джерела

  усної

  інфор-

  мації

  Оперативність

  Повнота

  Новизна

  Достовірність

  Стислість


  За результатами індивідуальної експертизи заповнити зведену табличну форму за кожним з видів вимог для висловлювань всіх експертів, якими виступають студенти групи, і таким чином, одержати групову експертну оцінку джерел інформації. наведено у
  Таблиця 2

  Оперативність

  Види джерел

  Експерти

  1

  2  n

  Засоби масової інформації

  Періодична література

  ……….

  Конференції, наради

  Джерела усної інформації


  Від викладача одержати оцінки експертів-професіоналів (Додаток 1).

  Виконати три парних порівняння: студент - група, студент – професіонали, група - професіонали.

  Побудувати графік, на якому відобразити власні оцінки, оцінки експертів-професіоналів, оцінки групи студентів-експертів.

  Оформити роботу у вигляді звіту.
  Заняття№3

  Підготовка інформаційно-аналітичного огляду конкретної галузі (джерелознавчий бібліографічний огляд)
  Загальні відомості

  Джерелознавчий бібліографічний огляд – вторинний документ, який містить систематизовані і узагальнені відомості про характер, призначення і тематику первинних науково-технічних видань з проблеми, предмета. Первинний документ або первинне джерело інформації фіксує результат будь-якого виду людської діяльності (наукової, виробничої, суспільної та ін.). Вторинні документи (бібліографічний опис, анотація, реферат, переклад) і джерела вторинної інформації виникають у результаті аналітикосинтетичної переробки первинних документів. Вся множина первинних і вторинних документів, а також джерел інформації, які цілеспрямовано передаються інформаційними каналами від відправника до споживача, називається документальним інформаційним потоком.

  Мета роботи: виконати джерелознавчий бібліографічний огляд щодо характеру, призначення і тематики первинних видань, які відображають сферу інформаційного менеджменту.

  Хід роботи:

  1. Користуючись фондами і каталогами бібліотеки (університету, Національної бібліотеки, Парламентської бібліотеки або ін.) дослідити документальний інформаційний потік за заданою тематикою (напр. Назвою спеціальності, за якою навчаються студенти). Структуру документального потоку можуть складати газети, журнали, автореферати

  дисертацій, книги (монографії, навчальні посібники) за певний період (напр., останні 5 років).

  1. Сформувати інформаційний масив за обраною темою, скласти список знайдених джерел (назви книг, журналів, газет, у яких розглянуто різні аспекти заданої теми).

  3. Розкрити структуру документального інформаційного потоку. Побудувати діаграму, на якій у %-му відношенні представити структуру документального потоку на задану тематику (приклад на рис.1). Побудувати графік, який би відображав динаміку документального потоку за роками (приклад на рис.2).

  4. Зробити висновки щодо кількісного та якісного складу документального інформаційного потоку, а також оцінити вплив і взаємодію важливих чинників соціально-економічного та політичного характеру на досліджувану проблему.
  Рис. 1  Рис. 2
    1   2   3


  написать администратору сайта