Главная страница
Навигация по странице:

 • РОЗРАХУНОК КАСКАДУ ПОПЕРЕДНЬОГО ПІДСИЛЕННЯ З СПІЛЬНИМ ЕМІТЕРОМ

 • РГЗ-(1). Розрахунок каскаду попереднього підсилення з спільним емітером розрахунок проведемо за такими вихідними даними


  Скачать 226.3 Kb.
  НазваниеРозрахунок каскаду попереднього підсилення з спільним емітером розрахунок проведемо за такими вихідними даними
  Дата30.01.2019
  Размер226.3 Kb.
  Формат файлаdocx
  Имя файлаРГЗ-(1).docx
  ТипРозрахунок
  #65059
  страница1 из 2
    1   2

  Мiнiстерство науки та освiти Украiни

  Одеська національна академія харчових технологій

  Кафедра Автоматизації

  технологічних процесів

  і робототехнічних систем

  Розрахункове-графічне завдання №1

  РОЗРАХУНОК КАСКАДУ ПОПЕРЕДНЬОГО ПІДСИЛЕННЯ З СПІЛЬНИМ ЕМІТТЕРОМ

  Виконав студент групи А-20(а):

  Панікарський Леонтій Миколайович

  № Зал.Кн. 16008/ф6

  Перевірив: Мазур О.В.

  Одеса 2018р.

  РОЗРАХУНОК КАСКАДУ ПОПЕРЕДНЬОГО ПІДСИЛЕННЯ З СПІЛЬНИМ ЕМІТЕРОМ

  Розрахунок проведемо за такими вихідними даними:

  1) амплітудне значення напруги на виході каскаду Uвих.m= 3 В;

  2) опір навантаження Rн = 650 Ом;

  3) напруга джерела живлення ЕК =10 В;

  4) нижня межа частот fн = 50 Гц;

  5) допустиме значення коефіцієнта викривлень у зоні нижчихчастот Мн = 1,7.

  Вважаємо, що підсилювач працює у стаціонарних умовах.

  Необхідно визначити:

  1) тип транзистора (уточнити правильність попереднього вибору);

  2) режими роботи транзистора;

  3) опори резисторів дільника R1, R2;

  4) опір резистора колекторного навантаження R3(Rk) ;

  5) опір резистора у ланцюгу емітера R4(Re);

  6) ємність розділяючих конденсаторів С1, С2;

  7) ємність конденсатора в ланцюгу емітера С3;

  8) гарантовані значення коефіцієнтів підсилення каскаду заструмом КІ, напругою КU, та потужністю КР.

  Перевіримо правильність попереднього вибору транзистора:

  1) допустима напруга між колектором та емітером повинна перевищувати напругу джерела живлення.

  Uк max > Eк

  2) значення допустимого струму колектора повинне перевищуватимаксимальне значення струму у колекторному колі транзистора

  Iк max > Iок + Iкm

  де Iок – струм спокою у колі колектора;

  Iкm – амплітуда змінної складової струму у колі колектора;

  Ікт= Uвих.т / Rн≈

  де –Rн еквівалентний опір навантаження каскаду за зміннимструмом.

  Rн=Rk*Rн/Rk+Rн

  При цьому Rk є навантаженням за постійним струмом.

  Виходячи з того, що даний каскад є підсилювачем потужності, длязабезпечення максимальної передачі потужності задаємо:

  Rk=Rн

  тобто Rk = 650 Ом

  Тоді:

  =325 Ом  Для забезпечення економічності каскаду за мінімальних нелінійних викривлень обирають:

  Iок = (1,05...1,1)Iкм =1,1·9,2 =10,12 мА.

  Необхідно вибрати транзистор, який би забезпечував:

  Uк max > 10 В;

  Ікmax> 9,2+10,12 = 19,32 мА.

  За результатами попереднього розрахунку було обрано у якості підсилюючого елемента транзистор типу 2N2222 з наступними параметрами:

  Uк max = 20 В,

  Iк max = 100 мА,

  h21е = 50 ... 350,

  Рктах= 150 мВт.

  Знаходимо напругу між колектором та емітером транзистора урежимі спокою:

  Uок =Uвих.т +Uост

  де Uост – напруга між колектором та емітером, нижче якої при роботі каскаду виникають значні нелінійні викривлення з-за того, що у робочу зону попадають ділянки характеристик транзистора з значною кривизною. Для малопотужних транзисторів, як правило, задають Uост = 1 В. Тоді

  Uок = 3 +1= 4 В.

  Знаходимо потужність, що виділяється на колекторі транзистора:

  Pк = Iок*Uок

  При цьому необхідно забезпечувати виконання умови:

  Рк< Ркmax

  Рк = 10,12 * 4 = 40,48 < 150 мВт.

  Таким чином, вибраний тип транзистора відповідає вимогам за потужністю.

  Знаходимо опір навантаження у колі колектора.

  Згадаємо, що Rk=Rн, маємо:

  R3 =650 Ом.

  Потужність, що розсіюється в резисторі:

  P = I ²R

  Отже потужність на Rк(R3):

  Р=10,12 2*10-6*325=0,03 Вт.

  Обираємо резистор типуС2-33 потужністю 0,125 Вт з опором 650 Ом.

  Знаходимо опір резистора R4(Rе) у ланцюгу термостабілізації  При цьому необхідно виконувати співвідношення:

  =(0,1…0,4)

  що забезпечує незначне зниження динамічного діапазону каскаду і падіння напруги на R4, яке перевищує значення контактного потенціалу p-n переходу транзистора (для забезпечення умов температурної стабілізації режиму спокою каскаду).

  Отже:

  Останнє відповідає умові.

  Потужність, що розсіюєтьсяв R4:

  PR4=I20K*R4=10,122 * 10-6 * 67=0,006 Вт.

  Обираємо резистор типу С2-33 потужністю 0,25 Вт з опором 70 Ом.

  Знаходимо ємність конденсатора С3, що шунтує R4 за умови, що його опір на частоті fн повинен бути у 10 разів меншим за опір резистора R4:  де множник 102 дозволяє отримувати значення ємності у мікрофарадах  Робоча напруга на С3:  Обираємо конденсатор типу К50-35 ємністю 500 мкФ на напругу 6,3 В.

  Знаходимо струм спокою бази транзистора

  Іоб = Іок / h21е min ,

  Іоб= 10,12 / 50 = 0,2 мА.

  Оскільки у відкритому стані транзистора напруга між його базою та емітером становить близько 0,4 В, то напруга спокою бази: Uоб= 0,4 В і можна знайти орієнтовне значення вхідного опору транзистора:

  Rвх= Uоб / Іоб  Знаходимо значення опорів резисторів дільника R1, R2. Дільник підімкнено до напруги.

  Uд = Ek = 10 В.

  Значення струму в дільнику вибирається у межах

  I д = (2...5)Iоб

  що забезпечує незалежність задання режиму спокою транзистора при зміні його параметрів під впливом температури, при заміні на інший і т.п.

  I д= 5 · 0,2 =1 мА.

  Падіння напруги на резисторі R4 складає:

  UR4= (I0К+I0Б)*R4

  UR4= (10,12 + 0,2) *70= 0,72 В.

  Тоді:

  Отже:

  Обираємо R1=7,5 кОм; R2=1,2 кОм.

  Знаходимо потужність, що виділяється в резисторах R1 і R2:

  РR1 = (Iоб + I д )* R ;

  РR2 = IД* R ;

  РR1 = (0,2+1)2*10-6*7500=0,01 Вт;

  РR2 = 1 2 *10-6*1200=0,0012 Вт.

  Обираємо резистори типу С2-33 потужністю 0,125 Вт.

  Знаходимо ємність конденсатора С2 за умови забезпечення допустимого значення коефіцієнта частотних викривлень Мн:  значення якої отримується в мікрофарадах.

  Робочу напругу С2 приймаємо рівною

  Uс2 =1,5EК

  Тоді:  Uс2 =1,5*10 = 15 В.

  Обираємо конденсатор типу К50-35 ємністю 5 мкФ на напругу 16 В.

  Знаходимо амплітудні значення струму й напруги на вході каскаду:  де h21еmin – мінімальне значення коефіцієнта передачі струму в схемі з СЕ для обраного транзистора.  Необхідна потужність вхідного сигналу

  Знаходимо розрахункові коефіцієнти підсилення каскаду за струмом, напругою та потужністю:

  KP= KI * KU=25*8,125= 203,125

  [KP]дБ=10lgKp =10 lg 203,125 =23 дБ.

    1   2


  написать администратору сайта